top of page
ryan-quintal-nCkxIooy85U-unsplash.jpg

ROZVOJ STRATEGIE

(STRATEGY DEVELOPMENT)

Organizace v dnešní době musí být dynamické a flexibilní, aby mohly držet krok se světem, který se neustále mění vlivem technologií, ekonomiky, trhů, životního prostředí, politiky a trendů.

S ohledem na vaši konkrétní situaci vytváříme procesy, které zohledňují potenciální překážky, příležitosti a zainteresované strany a umožňují vám pružně rozvíjet, zdokonalovat nebo přehodnocovat strategii.


Díky LEGO® SERIOUS PLAY® jsme pomohli odpovědět odpovědět na otázky, jako např:

  • Jak vytvářet strategie, které jsou ostré a cílené?

  • Co obsahuje silná a funkční strategie?

  • Jak implementovat strategie v organizaci a našem každodenním životě?

PROCES TVORBY STRATEGIE S DŮVĚROU, ODVAHOU A NOVÝMI VSTUPY


Naše kombinace tradičních a kreativních metod a nástrojů vám v praktických workshopech  umožní aktivovat ty části vaší organizace, které chcete rozvíjet. Naše metody a nástroje jsou teoreticky podložené a velmi účinné. Seriózním způsobem uvolňují představivost tak, jak vyplývá z nejnovějších výzkumů a teorií o strategii a organizačním chování.

SILNÉ STRÁNKY NAŠICH STRATEGICKÝCH PROCESŮ:


Naše procesy podporují individuální a společnou kreativitu účastníků a jejich přehled a celkové budování znalostí. Naše strategické procesy také efektivně zmapovávají váš ekosystém i zainteresované strany. Při zkoumání scénářů prostřednictvím budování a analýzy vašeho současného ekosystému inovujete a rozvíjíte nové nápady. Díky pocitu důvěry a prostoru,  jsou všechny příběhy součástí společného obrazu.

Rozsah a časový rámec procesu tvorby strategie vychází z požadovaného výstupu, například mise, vize, hodnoty, nová nebo revidovaná strategie, operační plány, testování scénářů a plánování, analýza nedostatků a rizik, konkrétní cíle a implementační plány. Naše strategické procesy také podporují podněty účastníků ke strategickým tématům nebo přáním.

bottom of page