top of page
ryan-quintal-97odosRYZ7w-unsplash.jpg

ROZVOJ TÝMU

(TEAM DEVELOPMENT)

Naše workshopy jsou zaměřeny na rozvoj týmu, posilování vztahů, zlepšení komunikace a řešení vnitřních konfliktů. Během workshopu se týmy naučí společně pracovat na vizi a cílech, identifikovat a využívat silné stránky týmu a odhalit skryté problémy.

ZKRATKA K VYSOCE VÝKONNÝM TÝMŮM


Poznáváte některý z těchto týmů ve vaší organizaci?

  • Zcela nový tým, jehož členové se snaží najít porozumění a společnou dynamiku.

  • Týmy, které se vyznačují prací v různých směrech a možná i vnitřními konflikty, konkurencí a rozdělením.

  • Tým s rutinními postupy práce nebo problémy ve vzájemné interakci.

  • Pevný a pohodlný tým, který potřebuje posunout firmu vpřed.

  • Super tým, kterému dochází energie.


KAŽDÝ TÝM MŮŽE POTŘEBOVAT POMOC

Dynamika týmu je stejná pro specialisty, zaměstnance, manažery v první linii, vedoucí oddělení nebo top management. 

Workshop založený na LEGO® SERIOUS PLAY® může pomoci jakémukoli typu týmu. 

Pro vedoucí a manažerské týmy připravujeme speciální workshopy, protože čím výše v organizaci stojí členové týmu, tím složitější je jejich pozice a tím větší vliv mají na zbytek organizace.

TÝM PO ABSOLVOVÁNÍ WORKSHOPU


Workshopy ukázaly, že týmy, které absolvovaly workshop, byly silnější, odolnější a připraveny k lepším výkonům. Členové týmu se zdokonalili v klíčových oblastech nezbytných pro úspěch:

  • Vytvořili si vzájemnou důvěru a získali pevnější sociální vztahy.

  • Získali přehled o struktuře práce a rolích v týmu, procesech, silných stránkách a nevyužitém potenciálu.

  • Efektivněji rozhodují na základě společných principů a mají společnou vizi a cíle.

  • Odhalili skryté problémy a používají nový společný jazyk a snadněji sdílí znalosti.


Rozvoj týmu

Bez ohledu na fázi, ve které se váš tým nachází, workshop pomůže účastníkům projít jak prvními fázemi vývoje týmu, tak dosáhnout společných zásad.

Učíme týmy, jak identifikovat a řešit vnitřní konflikty, zlepšit komunikaci, získat důvěru a posílit své schopnosti řešit problémy. Využíváme kreativní metodu LEGO® SERIOUS PLAY®, aby byl každý člen týmu zapojen a aby byl slyšet každý názor. Facilitátor se zaměřuje na specifické výzvy vašeho týmu a pomáhají vám dosáhnout společných zásad.


Workshop navrhujeme na základě aktuální situace v týmu a můžeme se zaměřit na jednotlivé části týmu, vnitřní život týmu, faktory z okolního prostředí nebo scénáře, které ovlivňují jednání týmu. Předběžné analýzy týmu nejsou povinné, naše kreativní metody rychle vytváří vztahy a společnou řeč i ve zcela nových týmech.

Poskytujeme několik formátů workshopů, které jsou osvědčené po celém světě a lze je upravit pro vaši konkrétní týmovou výzvu. Náš team building workshop pomůže vašemu týmu dosáhnout lepších výkonů a posílit jeho schopnosti řešit problémy.

bottom of page