top of page

TŘI ZÁKLADNÍ TYPY WORKSHOPŮ

​Metodika využívá lidského mozku k přetváření nápadů a myšlenek do LEGO® modelů, které potom účastníci pomocí významů, metafor a příběhů představují sobě i ostatním.


Naše ruce a mozek jsou z více než 70 % propojeny, tato metoda aktivně zapojuje 3 smysly z 5.


Metoda je založena na předpokladu, že každý víme něco unikátního a cenného, čímž můžeme přispět do diskuse. Účastníci si díky účelné, řízené „hře“ uvědomí vlastní i týmovou identitu a zároveň se všichni zapojí do hledání nejlepšího řešení nebo rozhodnutí. Výsledkem tak může být odpověď na konkrétní problém, návrh komunikačního plánu či jiné strategie, nebo nově navržený proces a akční projektový plán. 

Legonid_textury_FullHD_Kreslicí plátno 1 kopie 6.png

ŘEŠENÍ PRO STRATEGICKÁ ROZHODNUTÍ

Workshop se zaměřuje na strategické plánování. Účastníci si uvědomí svůj vztah vůči interním, externí vlivům a jak dosáhnout bezprostředního úspěchu. Všichni se zapojí do hledání nejlepšího řešení a rozhodnutí. 

Organizace musí být dynamické a flexibilní, aby se dokázaly pohybovat ve světě, který se neustále mění vlivem technologií, ekonomiky, životního prostředí, politiky a trendů. Na základě vaší reality vytváříme procesy, které zohledňují potenciální překážky, příležitosti a zainteresované strany. Workshop vám pomůže v budoucnu pružně rozvíjet, zdokonalovat nebo přehodnocovat strategii.

Workshop se zaměřuje na tři perspektivy: kdo jsme jako organizace teď a tady, jak nás vnímá konkurence a jaký je náš ultimátní cíl a jak vypadá náš úspěch.

 

Průběh workshopu zahrnuje teoretický rámec, mapování vašeho ekosystému a zainteresovaných stran, zkoumání scénářů a trendů, inovaci a rozvoj nových nápadů prostřednictvím budování a analýzy současného ekosystému.

Legonid_textury_FullHD_Kreslicí plátno 1 kopie 4.png

TEAMBUILDING
A PRÁCE S TEAMEM

Tento workshop zvýší povědomí účastníků o vlastní a týmové identitě a pomůže jim nalézt nejlepší řešení pro spolupráci v týmu. Proto se hodí pro firmy, organizace i jednotlivce, kteří chtějí posílit svou týmovou identitu a spolupráci.

Tým funguje jako ekosystém, jehož členové jednají na základě zkušeností z minulosti a očekávání do budoucna. Naše procesy rozvoje týmu se mohou zaměřit na konkrétní aspekty týmu, jako jsou jednotlivé části týmu, vnitřní život týmu nebo faktory z okolního prostředí, které ovlivňují jednání týmu. Podle toho, které jsou pro vás právě teď relevantní.

LEGO® SERIOUS PLAY® je inovativní metoda, která umožňuje účastníkům využívat své unikátní znalosti a přispívat do diskuse prostřednictvím 3D modelů.

 

Průběh workshopu zahrnuje teoretický rámec, identifikaci individuální identity každého z účastníků, jejich život v týmu a formy navázání spolupráce mezi členy. Dále také propojení jednotlivých aspektů jednotlivců v rámci týmu, přehrání scénářů z minulosti ale i budoucnosti k lepšímu ukotvení v týmu. Výstupem je následně týmová moudrost pro aplikování v dalších fázích života a pracovního nasazení.

Legonid_textury_FullHD_Kreslicí plátno 1 kopie 2.png

INOVATIVNÍ ŘÍZENÍ ZMĚN

Workshop se zaměřuje na připravenost a odolnost vůči změnám.

Změny mohou být náhlé a mít velké následky. Některé mohou obrátit náš každodenní život naruby během velmi krátké doby, zatímco jiné můžeme pozorovat měsíc po měsíci. Proto se zaměříme na vaši organizaci/tým jak v současnosti, tak v budoucnosti. Jste připraveni a odolní? Víte, kde jsou změny nutné a kde jste již úspěšně provedli? A co budoucnost a vaše role v ní?

Účastníci se zaměří na svoji organizaci nebo tým a zhodnotí, zda jsou připraveni na případné změny. Tento workshop se zaměřuje na připravenost na změny, jak v současnosti, tak v budoucnosti.

 

Průběh workshopu zahrnuje stanovení jasného cíle vůči změně a poskytuje bezpečné prostředí pro sdílení představ spojených se změnami. Vytvoří lepší porozumění a osvojení si faktoru změn. Účastníci identifikují aktuální stav ekosystému, propojení a návaznosti jeho aspektů. Přehrájí si scénáře z minulosti ale i budoucnosti k lepšímu ukotvení, predikci událostí a jejich propojení, což napomůže vytvořit aktivní kroky k dosažení efektivní změny a odpovědnosti.

bottom of page